GlowTK posted a blog post
HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT GIÀY NIKE CHÍNH HÃNG ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT VÀ ĐƠN GIẢN NHẤT.      Nike là một trong những thương hiệu giày thể thao nổi tiếng nhất thế giới. Hầu như khi nhắc đến giày hay các phụ kiện liên quan đến thể thao thì 90% mọi người sẽ nghĩ…
Mar 5
GlowTK commented on GlowTK's blog post WHAT IS FAST FASHION? HOW DOES IT AFFECT IN COTEMPORARY FASHION?
"Let's see your opion about "Fast Fashion"!"
Dec 1, 2020
  Thank you for using the Fashion Industry Network.  Have you helped another member today? Answer questions in the forum. It brings good luck.